Author: Misso Kool

Seoses suvise kollektiivpuhkusega Misso Kooli lasteaias peatatakse lasteaiarühma tegevus hooajaliselt vastavalt Rõuge Vallavalitsuse korraldusele 25.03 2020 nr 2-3/137 õpilaste suvisel koolivaheajal alates 1. juulist kuni 9. augustini 2020. ...

Distantsõpe jätkub Misso Koolis õppeaasta lõpuni. Teatud nädalapäevadel osalevad õpilased kontaktõppes koolimajas vastavalt klassiõpetaja poolt koostatud graafikule. Õpilased töötavad õpetajaga üks – ühele oma klassiruumis.   Kui lapsele mõnes aines kuu lõpupoole enam kodutööd ei anta, siis tähendab, et ta on selle õppeaasta ainekava läbinud.   Alates 18. maist...

Kevadvaheaeg   Kevadvaheaeg õpilastele toimub 18.04 - 26.04 2020.a....

Riik saatis lasteaedadele juhised tegevuse ümberkorraldamiseks 17. märts 2020 - 10:17 Riik saatis kohalikele omavalitsustele ja lasteaedadele juhised töö ümberkorraldamiseks, et vältida nakkuse edasikandumist. Riigi toimimise huvides on oluline, et lasteaiad ja –hoiud oleks avatud nii palju, kui hädavajalik ning nii vähe, kui võimalik. Munitsipaallasteaedade...