NÄDALA SÜNDMUSED

08.12.2015

Misso Kooli kodukord hoolekogu poolt heaks kiidetud.

Misso Kooli sisehindamise kord hoolekogu poolt heaks kiidetud.

Misso Kooli tunnustamise kord hoolekogu poolt heaks kiidetud.

 

Lapse arengu nalüüsimise ja hindamise  põhimõtted ning korraldus hoolekogu poolt heaks kiidetud.

Erivajadusega lapse arengu toetamise põhimõtted ja korraldus hoolekogu poolt heaks kiidetud.

Lasteaia laste arengu jälgimine: muudatusettepanekus lasteaia õppekavasse - hoolekogu poolt heaks kiidetud.

Koolivalmiduskaardi koostamise põhimõtted hoolekogu poolt heaks kiidetud.

Tuhtakse huvi Misso Kooli tulevikust

Probleemiks koolis ja lasteaias on logopeedi puudumine.

Tutvumine Misso Kooli uue eelarvega.

 

Misso Kooli hoolekogu koosoleku protokoll 08.12.2016. a nr 6