NÄDALA SÜNDMUSED

17.10.2016

Ülevaade 2015/2016 õppeaastast. Direktor andis lühiülevaate eelmisel õppeaastal tehtust, millest sai juba räägitud kevadisel hoolekogu koosolekul. Lisaks otsustati korraldada lastevanemate üldkoosolek.

Senine hoolekogu esimees Madis Elisme tegi kokkuvõtte hoolekogu tööst 2015/2016 õppeaastal.

Arutati hoolekogu ülesandeid 2016/2017. a.: kooliatraktiivsus, info levimine, vaheajad.

Direktor S. Pihelgas ootab hoolekogult tuge, mõistmist ja abi.

Kütteprobleemide lahendamisel aitas eelmisel õppeaastal I. Käis.

Vajadus arutleda kooli tuleviku üle.

Hoolekogu esimehe valimine: Hoolekogus on uued liikmed: Kermo Rannamäe, Maiden Paljak, Siret Viikman, Anna - Marija Ehsalu.

Lahkusid hoolekogust Ingrid Raudsepp-Ott, Keidi Fomotskin, Antti Pensa, Mirko Jaanus.

Ühehäälselt valiti hoolekogu esimeheks Maiden Paljak.

 

Misso Kooli hoolekogu koosoleku protokoll 17.10.2016. a nr 1