NÄDALA SÜNDMUSED

30.01.2014

Hoolekogu esimehe valimine - valituks osutus Madis Elismäe.
Kiideti heaks lasteaia õppemaksu tõus 2,56-lt eurolt 4 euroni.
Lasteaia kodukorra arutelu. Tehti ettepanek lisada kodukorda punkt: Misso Kooli lasteaeda võetakse lapsi teisest eluaastast.
Ülevaade kooli projektitööst - ettekane kooli direktorilt Kaider Vardja`lt

Misso Kooli hoolekogu koosoleku protokoll nr 1 reg nr 1.1-6/81