Huvitegevus

Huviringid 2019/2020

Lauluring – juhendaja Edda – Karin Luht

Lisaks on noortel võimalik osaleda Rõuge Noorsootöö Keskuse Ruusmäe ja Misso piirkonna järgmistes huviringides: 

Käsitööring Misso raamatukogus, juhendaja Inge Pilt
Kokandusring Misso noortekeskuses, juhendaja Kadri Kook
Tehnikaring Misso päästedepoos, juhendaja Roven Kauts
Jalgpallitrenn Misso rahvamajas, juhendaja otsinguil
Teadusring Ruusmäe noortekojas (2 x kuus), juhendaja Leesi Peedumäe
Maailmaharidusring Ruusmäe noortekojas (1 x kuus), juhendaja Kerli Pärnapuu
Mõisakultuuriring erinevates mõisates (1 x kuus), juhendaja Sirje Pärnapuu
Noorelt noorele Ruusmäe noortekojas (1 x kuus), juhendaja Kerli Pärnapuu

Täpsem info huviringide kohta missonoored@rauge.ee või tel. 58142071 Kerli Pärnapuu.