NÄDALA SÜNDMUSED

Misso Kool puhkab

Misso kooli ja lasteaia töötajad  puhkavad 03.07 - 05.08.2017. a.

Kantselei on avatud alates 22.08.2017.

Täiendav info +372 5373 1688

10.09.2015

Hoolekogu ettepanek suurendada Misso Kooli lasteaia liitrühma laste arvu kahe lapse võtta.

Elektrooniline koosolek.

Misso Kooli hoolekogu elektroonilise koosoleku protokoll nr. 5