10.09.2015

Hoolekogu ettepanek suurendada Misso Kooli lasteaia liitrühma laste arvu kahe lapse võtta.

Elektrooniline koosolek.

Misso Kooli hoolekogu elektroonilise koosoleku protokoll nr. 5