NÄDALA SÜNDMUSED

SÜNDMUSED 22.05 - 26.05

  KELL SÜNDMUS VASTUTAJA
KOOL
22.-23.05 08:10 KEAT laager Karula Rahvuspargi külakeskuses Ähijärvel (õpilased nimekirja alusel) M. Elismäe, B. Pihla
26.05 11:10 9.klassi TUTPIDU 8.kl ja M. Elismäe
 

 

10.09.2015

Hoolekogu ettepanek suurendada Misso Kooli lasteaia liitrühma laste arvu kahe lapse võtta.

Elektrooniline koosolek.

Misso Kooli hoolekogu elektroonilise koosoleku protokoll nr. 5