NÄDALA SÜNDMUSED

SÜNDMUSED 24.04 - 28.04

  KELL SÜNDMUS VASTUTAJA
KOOL
25.04  12:00 KEAT projekti loeng: Päästeameti Lõuna Päästekeskuse ennetusbüroost Merili Liivoja M. Elismäe
25.04 14:00 Meisterdamise töötuba: PLAST ON PÕNEV! Kasutatud plastist ripatsite valmistamine. B. Pihla
26.04 09:45 Jooksukross Võrus Kubijal (õpilased nimekirja alusel) M. Kuus

 

08.12.2015

Misso Kooli kodukord hoolekogu poolt heaks kiidetud.

Misso Kooli sisehindamise kord hoolekogu poolt heaks kiidetud.

Misso Kooli tunnustamise kord hoolekogu poolt heaks kiidetud.

 

Lapse arengu nalüüsimise ja hindamise  põhimõtted ning korraldus hoolekogu poolt heaks kiidetud.

Erivajadusega lapse arengu toetamise põhimõtted ja korraldus hoolekogu poolt heaks kiidetud.

Lasteaia laste arengu jälgimine: muudatusettepanekus lasteaia õppekavasse - hoolekogu poolt heaks kiidetud.

Koolivalmiduskaardi koostamise põhimõtted hoolekogu poolt heaks kiidetud.

Tuhtakse huvi Misso Kooli tulevikust

Probleemiks koolis ja lasteaias on logopeedi puudumine.

Tutvumine Misso Kooli uue eelarvega.

 

Misso Kooli hoolekogu koosoleku protokoll 08.12.2016. a nr 6