NÄDALA SÜNDMUSED

Misso Kool puhkab

Misso kooli ja lasteaia töötajad  puhkavad 03.07 - 05.08.2017. a.

Kantselei on avatud alates 22.08.2017.

Täiendav info +372 5373 1688

19.03.2016

Direktor Sirje Pihelgas tegi kokkuvõtte 2015/2016 õppeaastast.

Helve Kukk tutvustas 30.07.2016. a toimuva kooli kokkutuleku päevakava

Ettepanek koolis võtta kasutusele trimestrid.

Direktori ja huvijuhi tutvustus õpilasfirma käivitamisest.

Küsimused:

 

* Misso Kooli avatus uste päev 10.04.2016

* Koolilõpu piknik 02.06.2016

* Õpilaste arvu vähenemine

* Kooli personali osas on põhjust rahuloluks

 

Misso Kooli hoolekogu koosoleku protokoll 19.03.2016. a nr 7