NÄDALA SÜNDMUSED

SÜNDMUSED 22.05 - 26.05

  KELL SÜNDMUS VASTUTAJA
KOOL
22.-23.05 08:10 KEAT laager Karula Rahvuspargi külakeskuses Ähijärvel (õpilased nimekirja alusel) M. Elismäe, B. Pihla
26.05 11:10 9.klassi TUTPIDU 8.kl ja M. Elismäe
 

 

19.03.2016

Direktor Sirje Pihelgas tegi kokkuvõtte 2015/2016 õppeaastast.

Helve Kukk tutvustas 30.07.2016. a toimuva kooli kokkutuleku päevakava

Ettepanek koolis võtta kasutusele trimestrid.

Direktori ja huvijuhi tutvustus õpilasfirma käivitamisest.

Küsimused:

 

* Misso Kooli avatus uste päev 10.04.2016

* Koolilõpu piknik 02.06.2016

* Õpilaste arvu vähenemine

* Kooli personali osas on põhjust rahuloluks

 

Misso Kooli hoolekogu koosoleku protokoll 19.03.2016. a nr 7