NÄDALA SÜNDMUSED

SÜNDMUSED 22.05 - 26.05

  KELL SÜNDMUS VASTUTAJA
KOOL
22.-23.05 08:10 KEAT laager Karula Rahvuspargi külakeskuses Ähijärvel (õpilased nimekirja alusel) M. Elismäe, B. Pihla
26.05 11:10 9.klassi TUTPIDU 8.kl ja M. Elismäe
 

 

17.10.2016

Ülevaade 2015/2016 õppeaastast. Direktor andis lühiülevaate eelmisel õppeaastal tehtust, millest sai juba räägitud kevadisel hoolekogu koosolekul. Lisaks otsustati korraldada lastevanemate üldkoosolek.

Senine hoolekogu esimees Madis Elisme tegi kokkuvõtte hoolekogu tööst 2015/2016 õppeaastal.

Arutati hoolekogu ülesandeid 2016/2017. a.: kooliatraktiivsus, info levimine, vaheajad.

Direktor S. Pihelgas ootab hoolekogult tuge, mõistmist ja abi.

Kütteprobleemide lahendamisel aitas eelmisel õppeaastal I. Käis.

Vajadus arutleda kooli tuleviku üle.

Hoolekogu esimehe valimine: Hoolekogus on uued liikmed: Kermo Rannamäe, Maiden Paljak, Siret Viikman, Anna - Marija Ehsalu.

Lahkusid hoolekogust Ingrid Raudsepp-Ott, Keidi Fomotskin, Antti Pensa, Mirko Jaanus.

Ühehäälselt valiti hoolekogu esimeheks Maiden Paljak.

 

Misso Kooli hoolekogu koosoleku protokoll 17.10.2016. a nr 1