16.10.2014

Tagasivaade eelmisele õppeaastale ja plaanid tulevikuks - ettekanne kooli direktorilt Kaider Vardja`lt.
Misso Kooli arengukava 2015-2025 ja tegevuskava 2015-2017 arutelu. Parandusettepanekuid ei tulnud. Hoolekogu kiitis heaks.

Misso Kooli hoolekogu koosoleku protokoll nr 4 reg nr 1-7/45