NÄDALA SÜNDMUSED

Misso Kool puhkab

Misso kooli ja lasteaia töötajad  puhkavad 03.07 - 05.08.2017. a.

Kantselei on avatud alates 22.08.2017.

Täiendav info +372 5373 1688

16.10.2014

Tagasivaade eelmisele õppeaastale ja plaanid tulevikuks - ettekanne kooli direktorilt Kaider Vardja`lt.
Misso Kooli arengukava 2015-2025 ja tegevuskava 2015-2017 arutelu. Parandusettepanekuid ei tulnud. Hoolekogu kiitis heaks.

Misso Kooli hoolekogu koosoleku protokoll nr 4 reg nr 1-7/45