NÄDALA SÜNDMUSED

SÜNDMUSED 22.05 - 26.05

  KELL SÜNDMUS VASTUTAJA
KOOL
22.-23.05 08:10 KEAT laager Karula Rahvuspargi külakeskuses Ähijärvel (õpilased nimekirja alusel) M. Elismäe, B. Pihla
26.05 11:10 9.klassi TUTPIDU 8.kl ja M. Elismäe
 

 

16.10.2014

Tagasivaade eelmisele õppeaastale ja plaanid tulevikuks - ettekanne kooli direktorilt Kaider Vardja`lt.
Misso Kooli arengukava 2015-2025 ja tegevuskava 2015-2017 arutelu. Parandusettepanekuid ei tulnud. Hoolekogu kiitis heaks.

Misso Kooli hoolekogu koosoleku protokoll nr 4 reg nr 1-7/45