19.06.2014

Õppeaasta lõpetamine - ettekanne kooli direktorilt Kaider Vardja`lt
Lasteaia riskianalüüsi arutelu - ettekanne majandusjuhatajalt Urmas Ott`ilt.

Misso Kooli hoolekogu koosoleku protokoll nr 3 reg nr 1.1-6/168