NÄDALA SÜNDMUSED

SÜNDMUSED 24.04 - 28.04

  KELL SÜNDMUS VASTUTAJA
KOOL
25.04  12:00 KEAT projekti loeng: Päästeameti Lõuna Päästekeskuse ennetusbüroost Merili Liivoja M. Elismäe
25.04 14:00 Meisterdamise töötuba: PLAST ON PÕNEV! Kasutatud plastist ripatsite valmistamine. B. Pihla
26.04 09:45 Jooksukross Võrus Kubijal (õpilased nimekirja alusel) M. Kuus

 

09.04.2014

Ülevaade III õppeveerandi tegevustest - ettekanne kooli direktorilt Kaider Vardja`lt.
Õpilaskodu kodukorra arutelu. Heaks kiidetud.
Misso Kooli kodukorra arutelu. Heaks kiidetud.
Õpilase Misso Kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise korra arutelu. Heaks kiidetud.
Lasteaeda laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord. Heaks kiidetud.
Toiduraha suurendamine. Ettepanek kõiki toidukordi tõsta 0,05 senti kiideti heaks.
Muud küsimused. Lasteaia suvepuhkus ja millal suvevaheajal võiks koolimaja suletud olla. Kiideti heaks, et suvepuhkus on 30.06.-13.08.2014. a ning koolimaja on suletud 30.06.-10.08.2014.

Misso Kooli hoolekogu koosoleku protokoll nr 2 reg nr 1.1-6/132