NÄDALA SÜNDMUSED

SÜNDMUSED 22.05 - 26.05

  KELL SÜNDMUS VASTUTAJA
KOOL
22.-23.05 08:10 KEAT laager Karula Rahvuspargi külakeskuses Ähijärvel (õpilased nimekirja alusel) M. Elismäe, B. Pihla
26.05 11:10 9.klassi TUTPIDU 8.kl ja M. Elismäe
 

 

Hoolekogu koosolekud

30.01.2014

Hoolekogu esimehe valimine - valituks osutus Madis Elismäe.
Kiideti heaks lasteaia õppemaksu tõus 2,56-lt eurolt 4 euroni.
Lasteaia kodukorra arutelu. Tehti ettepanek lisada kodukorda punkt: Misso Kooli lasteaeda võetakse lapsi teisest eluaastast.
Ülevaade kooli projektitööst - ettekane kooli direktorilt Kaider Vardja`lt

Misso Kooli hoolekogu koosoleku protokoll nr 1 reg nr 1.1-6/81

 

Lehekülg 2 / 2