NÄDALA SÜNDMUSED

SÜNDMUSED 22.05 - 26.05

  KELL SÜNDMUS VASTUTAJA
KOOL
22.-23.05 08:10 KEAT laager Karula Rahvuspargi külakeskuses Ähijärvel (õpilased nimekirja alusel) M. Elismäe, B. Pihla
26.05 11:10 9.klassi TUTPIDU 8.kl ja M. Elismäe
 

 

Hoolekogu liikmed

Innar Käis kooli pidaja esindaja
Aire Valt kooli õpilaste vanemate esindaja
Kermo Rannamäe lasteaia laste vanemate esindaja
Maiden Paljak vilistlaste esindaja
Anna-Marija Ehasalu õpilasesinduse esindaja
Madis Elismäe õppenõukogu liige, kooli õpetajate esindaja
Aime Oppar õppenõukogu liige, lasteaia õpetajate esindaja
Siret Viikman kooli õpilaste vanemate esindaja

 

Alus: Misso Vallavalitsuse 12. oktoobri 2016. a korraldus nr 2.1-3/165