NÄDALA SÜNDMUSED

SÜNDMUSED 22.05 - 26.05

  KELL SÜNDMUS VASTUTAJA
KOOL
22.-23.05 08:10 KEAT laager Karula Rahvuspargi külakeskuses Ähijärvel (õpilased nimekirja alusel) M. Elismäe, B. Pihla
26.05 11:10 9.klassi TUTPIDU 8.kl ja M. Elismäe
 

 

Kooli direktori: Sirje Pihelgas

Misso Kooli õpetajad:

Helve Kukk - algklasside õpetaja, kunstiõpetuse õpetaja

Märt Kuus - kehalise kasvatuse õpetaja

Külli Rood - matemaatika- ja füüsikaõpetaja

Antonina Tann - vene keele õpetaja

Ülle Orhidejeva - ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja

Ilme Oru - algklasside õpetaja

Bianka Pihla - loodusainete õpetaja

Geenard Nagel - tehnoloogiaõpetuse õpetaja

Tiit Raud - muusikaõpetaja

Heli Kukk - eesti keele ja kirjanduse õpetaja

Madis Elismäe - huvijuht, inimeseõpetuse õpetaja 5.-6.klass

Sirje Pihelgas - inimeseõpetuse õpetaja 7.-8.klass

Helina Tammemägi - sotsiaalpedagoog ja HEV-koordinaator

Ellen Ojaots - juhiabi

 

Klassijuhatajad:

1. ja 4. klass Helve Kukk
2. ja 3. klass Ilme Oru
5. ja 6. klass  Bianka Pihla
7. ja 8. klass  Madis Elismäe 
9. klass Külli Rood

Kaja Lyra - koristaja

Anu Mölder - koristaja

Annika Raudseping - kokk

Jane Koemets - abikokk