Järelevalve

Misso Kooli järelvalvet teostab Rõuge Vallavalitsus.

 

Haldusjärelevalvet teostab Haridus-ja Teadusministeerium.

hm@hm.ee

tel: 7350222