Järelevalve

Misso Kooli järelvalvet teostab Rõuge Vallavalitsus.

Haldusjärelevalvet teostab Haridus-ja Teadusministeerium.