Kool

Misso Kool asub Võrumaal Rõuge vallas Läti ja Venemaa piiri lähedal. Kool paikneb looduskaunis kohas Pulli järve kaldal. 2011 aastal liideti Misso Kooliga ka lasteaed. Koolis on au sees peetud muusikaharidust, tulemuslikult on tegutsenud õpilasfirmad, mis on andnud õpilastele võimaluse osaleda erinevates projektides ja laiendada silmaringi. Misso Kool on olnud ühtehoidev ja innovaatiline.

Kooli missiooniks on võimaldada alus –ja põhiharidust 6. klassini. Lapsest lähtuv õpetuses väärtustatakse kodu ja perekonda ning austatakse keskkonnateadlikkust ja loovat koostööd. Misso Kool hoiab ja edendab kogukonna ajalugu ja kultuuri. Kool on hariduskeskus valla lastele ning noortele, lastevanematele ja lähiümbruse elanikele pakkudes kvaliteetset alus- ja üldharidust ning võimalusi huvihariduseks, kultuuri-ja sporditegevuseks.