Misso lasteaiarühma hooajaline tegutsemine

Misso lasteaiarühma hooajaline tegutsemine

Seoses suvise kollektiivpuhkusega Misso Kooli lasteaias peatatakse lasteaiarühma tegevus hooajaliselt vastavalt Rõuge Vallavalitsuse korraldusele 25.03 2020 nr 2-3/137 õpilaste suvisel koolivaheajal alates 1. juulist kuni 9. augustini 2020.