Õppetöö korraldus alates 18.maist

Õppetöö korraldus alates 18.maist

Distantsõpe jätkub Misso Koolis õppeaasta lõpuni. Teatud nädalapäevadel osalevad õpilased kontaktõppes koolimajas vastavalt klassiõpetaja poolt koostatud graafikule. Õpilased töötavad õpetajaga üks – ühele oma klassiruumis.

 

Kui lapsele mõnes aines kuu lõpupoole enam kodutööd ei anta, siis tähendab, et ta on selle õppeaasta ainekava läbinud.

 

Alates 18. maist tulevad kooli ainult need õpilased, kellega on  kokkulepe klassiõpetaja poolt sõlmitud kindlaks nädalapäevaks. Õpilased on kohustatud järgima kõiki ohutusnõudeid .

 

Õppetöö toimub kella 8.00 – 11.00 –ni, seejärel saab õpilane lõunasöögi ja võib lahkuda.

 

Kooli tuleb ainult terve õpilane.

 

Õppetöö toimub klassiõpetaja poolt koostatud igale õpilasele eraldi individuaalse tunniplaani alusel.

Kui õpilasel on kõik tööülesanded tehtud, siis lõpeb õppetöö 29. mail ja tunnistuse saab juuni alguses.

 

OLGEM TERVED!