Teade

Teade

Misso Kooli lasteaiarühma tegevus on vastavalt Rõuge vallavalitsuse korraldusele 24.04.2019
nr 2 -3/147 hooajaliselt peatatud õpilaste suvisel koolivaheajal alates 1. juulist kuni 4.
augustini 2019.
Aluseks on võetud koolieelse lasteasutuse seaduse § 19 lg 1 ja Misso Kooli hoolekogu
04.03.2019 ettepanek.