Teated

Distantsõpe jätkub Misso Koolis õppeaasta lõpuni. Teatud nädalapäevadel osalevad õpilased kontaktõppes koolimajas vastavalt klassiõpetaja poolt koostatud graafikule. Õpilased töötavad õpetajaga üks – ühele oma klassiruumis.   Kui lapsele mõnes aines kuu lõpupoole enam kodutööd ei anta, siis tähendab, et ta on selle õppeaasta ainekava läbinud.   Alates 18. maist tulevad kooli ainult need õpilased, kellega on  kokkulepe klassiõpetaja poolt sõlmitud kindlaks nädalapäevaks. Õpilased on kohustatud järgima kõiki ohutusnõudeid .   Õppetöö toimub kella 8.00 – 11.00 –ni, seejärel saab õpilane lõunasöögi ja võib lahkuda.   Kooli tuleb ainult terve õpilane.   Õppetöö toimub klassiõpetaja poolt koostatud igale õpilasele eraldi individuaalse tunniplaani alusel. Kui õpilasel on kõik tööülesanded tehtud, siis lõpeb õppetöö 29. mail ja tunnistuse saab juuni alguses.   OLGEM TERVED!...

Kevadvaheaeg   Kevadvaheaeg õpilastele toimub 18.04 - 26.04 2020.a....

Riik saatis lasteaedadele juhised tegevuse ümberkorraldamiseks 17. märts 2020 - 10:17 Riik saatis kohalikele omavalitsustele ja lasteaedadele juhised töö ümberkorraldamiseks, et vältida nakkuse edasikandumist. Riigi toimimise huvides on oluline, et lasteaiad ja –hoiud oleks avatud nii palju, kui hädavajalik ning nii vähe, kui võimalik. Munitsipaallasteaedade ja –hoidude lahtioleku ja töökorralduse otsustab jätkuvalt kohalik omavalitsus ning eraasutuste puhul pidaja. Vältimaks nakkuse edasikandumist, tuleb lasteaedade ja –hoidude töö korraldamisel arvestada mitmete piirangutega: • Mistahes haigusnähtudega inimest ei lubata hoonesse. • Lasteaias ei osutata huvihariduse teenust. • Lapsevanemate ja võõraste sisenemine lasteaia hoonesse ei ole aktsepteeritud. Laste üleandmine korraldatakse väljaspool hoonet. • Hoones viibivate inimeste kontaktide hulk hoitakse võimalikult madal. • Rühmade vahel ei toimu liikumist ja kontakte. Lasteadades olevad spordiruumid, saalid, ujulad jms ei ole ühiskasutuses. • Lasteaia hoones korraldatakse kõigi hoones viibijate haigusnähtude seire ja ennetusmeetmete (näiteks käte pesemine, desovahendid jms) rakendamine. • Lasteaia töö ümberkorraldamisel arvestatakse Terviseameti soovitustega kõrgendatud riskiga töötajate (vanus, kroonilised immuunsust langetavad haigused jmt) töö korraldamisel. • Lasteaia hoones haigusnähtudega inimese tuvastamisel tagatakse viivitamatult tema isolatsioon ja korraldatakse olukorra lahendamine nakkuse levikut takistavalt ning Terviseameti suunistele vastavalt. Lasteaia juhatajal on õigus koostöös kohaliku omavalitusega oma töö ümberkorraldamisel leida optimaalne lahendus, sealhulgas ka distantsõpe vanematele vanuserühmadele. Eriolukorra ajaks on lasteaia juhatajal õigus täpsustada lapsevanema vajadust lasteaiateenuse järgi. Kohalikud omavalitsused peavad vajadusel tagama 24/7 oma haldusterritooriumil lasteaia ja -hoiu teenuse eriolukorra mõistes elutähtsal ametikohal (näiteks politsei, pääste, meditsiini jms) ja riigi kestlikuks toimimiseks hädavajalikel töökohtadel töötavatele vanematele (näiteks kommunaal- ja sotsiaalteenused, toiduainete tööstus, toidupood, transport jms). Sellise teenuse pakkumine tuleb korraldada võimalikult kiiresti, hiljemalt 20. märtsiks. Lisainfo Aire ...

Terviseameti soovitused koolidele ja koolieelsete lasteasutuste juhtidele seoses COVID-19 haiguste levimusega maailmas veebruar 2020 - 15:11 Terviseamet edastab koolidele ja koolieelsete lasteasutuste juhtidele soovitused, kuidas vähendada õpilaste ja haridustöötajate nakatumise riski ning takistada uut tüüpi koroonaviiruse COVID-19 võimalikku levikut. Terviseameti soovitused koolidele ja koolieelsete lasteasutuste juhtidele (PDF) Varsti lõpeb koolivaheaeg ning kooliõpilased ja ka lasteaialapsed, kes koos vanematega käisid reisil, tulevad taas kooli / lasteaeda. Reisil viibinute hulgas on kindlasti ka neid, kes käisid Hiinas, Põhja-Itaalias (regioonid: Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna ja Piedmonte), Jaapanis, Singapuris, Lõuna-Koreas, Iraanis, kus nüüdseks on tuvastatud palju koroonaviirusesse haigestunuid. Tulenevalt epidemioloogilisest olukorrast maailmas, soovitab Terviseamet teavitada ja paluda lastevanemaid, kes käisid puhkamas nendes riikides, võimalusel viibida koos oma lastega 14 päeva kodus ja jälgida nende tervislikku seisundit. Kui antud ajavahemikus esineb lapsevanemal või lapsel palavikku, köha või hingamisraskusi, siis võtta koheselt ühendust oma perearstiga ning teavitada oma reisist riskipiirkonda. Olukord ei nõua erakorralisi meetmeid koolides ja koolieelsetes lasteasutustes, kuid arvestades grippi haigestumise hooajalist tõusu, palume Teil pöörata olulist tähelepanu piisknakkuste ennetusmeetmetele: Kvaliteetse siseõhu tagab tõhus ja töötav ventilatsioon. Ventilatsioon peab olema töökorras ja regulaarselt nõuetekohaselt hooldatud. Ruume tuleb tuulutada regulaarselt, soovitav iga tunni lõppemisel vähemalt 10 minuti jooksul; Korraldada igapäevaselt märgkoristus, koristamisel pesta pingid/lauad, ukselingid, söögilauad jmt nõuetekohaste pesemis-/ desinfitseerimisvahenditega; Mööblit, riiuleid, radiaatoreid puhastada kaks korda nädalas; Igapäevaselt puhastada ja desinfitseerida tualettruumi sisustus ja pinnad; Tualettruumid varustada piisavas koguses kätepesuvahendiga ning paigaldada jalaga avatavad jäätmekonteinerid. Käsi tuleb kuivatada paberrätikuga või automaatkuivati abil.NB! Lisaküsimuste korral palun pöörduda Terviseameti regionaalosakondade kontakttelefonidele: 1) Põhja regionaalosakond tel. 794 3700 2) Lõuna regionaalosakond tel. 5823 8267 3) Lääne regionaalosakond tel. 5301 0107 4) Ida regionaalosakond tel. 5340 3231 COVID-19 iseloomustuse ja korduma kippuvad küsimused koos vastustega leiab Terviseameti kodulehelt. ...