NÄDALA SÜNDMUSED

Misso Koolis on saadavad järgmised tugiteenused:

Logopeedi ja Psühholoogi  tasuta teenust osutatakse Võrumaa Rajaleidja keskuse kaasabil. Info siit: http://www.rajaleidja.ee/vorumaa/

telefon: +372 5191 1002

Pikapäevarühm -  Helve Kukk ja Ilme Oru

Õpiabi

Arstiabi - Misso perearst tel.: 78 56113